2 תשובות
פשוט תפעיל את הפרייבט
שואל השאלה:
זה לא נותן בגלל שזה עסקי