3 תשובות
אני יכול להגיד לך שידיד שלי שהיה שותה פעם פשוט היה שם הרבה דאורדורנט ולועס מסטיקים כדי להסתיר את הריח.
הולכים ישר להתקלח וחוזרים מאוחר כשההורים ישנים
מסטיקים גם.
יש להם את הדרכים שלהם...
ישנים אצל חבר וחוזרים יום למחרת