3 תשובות
אני לא לגמרי בטוח אך אולי הם לא רצו שתשמעי את השיחה שלהם כי היא אישית.
או שהוא אוהב אותך וחבר שלו סימן לו שילך אליך או שם איגלו עליך ולא רצו שתשמעי
שואל השאלה:
מה גילו עלי?
אנונימית