תשובה אחת
של 8+ קצת יותר טובה,
אבל אין הבדל משמעותי.