תשובה אחת
על מה הוא מקטר?
ותגידי לו שיפסיק ושזה לא נעים לך
אנונימית