2 תשובות
מסה
גובה
ותאוצת כובד.
N/A
מסה, הגובה ממישור הייחוס ותאוצת הכובד g