2 תשובות
אני חושבת או שבמאק או שבסופר פארם.
שואל השאלה:
במאק יש של מאק. אבל הם לא המקוריים. וגם בסופר פארם אין
אנונימית