תשובה אחת
יש לפנות לחברת רטפון בלוד
טכנוכל בידרמן
באותו הנושא: