6 תשובות
החתים
חתימה
חמה
חתמה, מחתה, תחמה, מיתה,
החתים
מתיחה
חתמה
שואל השאלה:
נשארה אחת אחרונה של 4 אותיות
פליז):
אנונימית
מתיח
מחית, המית