4 תשובות
לא..
זה על גבול האובססיה בעיניי..
כן וכן
לא, וזה קצת מוזר.
כן זה מוזר..