3 תשובות
רוצה להכיר
מתעניין בה, רוצה להכיר
כי הוא רוצה להכיר אותה