3 תשובות
תבדוק באתר "משכורות" שם יש סיקור מורחב של כל המשכורות במשק בכל התחומים.
elikooen מומחה סטיפס
צירפתי קישור עם מגוון סדנאות לימודי רפואה סינית. בהצלחה!
יאיר
ממליץ לך להסתכל על הקישור המצורף לגבי מידע על רפואה סינית או משלימה. רק בריאות!
יאיר