5 תשובות
אכן
אם הוא מסתיר את הנראה לאחרונה מכולם הוא גם לא יכול לראות.
אבל אם הוא עושה שרק אנשי הקשר שלו יראו, הוא כן רואה מתי אחרים נראו לאחרונה.
כן (מניסיון אישי חח)