תשובה אחת
את מוצאת חן בעיניו, הוא אוהב אותך הוא רוצה להגיד לך משהו ולא יודע איך