2 תשובות
זה כמו אתר פייסבוק והאפליקציה, זה פשוט מותאם לנייד ויותר נוח ומכל מקום.
באתר אתה רואה את המפות

באפליקצייה אתהרואה רק את הקנה מידה