תשובה אחת
תוך שלושה ארבעה ימים תלוי כמה חריפה הדלקת