תשובה אחת
שרשרת ממגנוליה
תמונה שלה מודפסת על כוס או מחזיק מפתחות.
אנונימית