תשובה אחת
אתה נכנס להגדרות של הפלאפון נכנס לעידכון תוכנה ושם אתה בוחר באפשרות של חפש עידכון ואם יש הוא יציע לך לעדכן.