3 תשובות
באנגלית כמובן:
צדקה, (הגדרה בחצי משפט של המילה צדקה). למען מטרה זו אנשים מתאחרים יחדיו לאירועי צדקה, כמו האירוע (אירוע לדוגמה, אם הבנתי את מתכוונת לכתוב על אירוע ספציפי).
שואל השאלה:
אתן לך דוגמא לנושא אחר:
למשל על אמא

אמא שלי היא מודל לחיקוי, ואני מאוד מעריכה אותה. אתן לכם כמה דוגמאות.
ראשית.. נגיד פה, אמא שלי היא מדהימה עוזרת, תומכת, מקשיבה
שנית..
לבסוף..
הבנת? רק שאני צריכה לעשות את זה על פעילות מיוחדת
סורי, אני לא טובה בכאלה, אני טובה בלחרטט על ספרות ומשמעויות וזה, לא סתם לדווח.. /: