2 תשובות
לגמרי, אני לא רוצה לבוא ב1.1
בתי ספר ההממלכתיים במדינה היהודית לא יכולים לעודד עבודה זרה