תשובה אחת
היי גל!
נניח צורך העניין, שאתה רוצה להשחיר לגמרי את החלונות, לא רק סתם שחור וזהו.
בכל מקרה כךאו כך, החלונות המותרים להשחרה הם:
החלון של הנוסע שיושב מאחורי הנהג, החלון של הנוסע שיושב, מאחורי האדם שיושב לצד הנהג והחלון האחורי ברכב (כלומר זה שהנהג רואה, דרך המראה הפנימית שברכב)
אגב החלון האחורי הזה, עד לאחרונה חל איסור מוחלט להשחיר את החלון הזה, לא בדרגה כזו ולא בדרגה אחרת.
חל איזשהו תקדים, שמאפשר להשחיר את החלון הזה.
את החלון הראשי הקדמי, אסור עולם, בשום אופן וצורה להשחיר.
באותו הנושא: