4 תשובות
50/50
100% אלא אם כן שמרת
אם לא שמרת אז כנראה נמחק
MCR
לפעמים יש שמירה אוטומטית כל כמה שניות, אם כן אז ניצלת, אם לא אז לצערך הלכה העבודה
line:445
באותו הנושא: