3 תשובות
נמלים יבואו ויובילו אותך למסיבת הלחם השנתית.
כלום (?)
אז נפל הלחם על הרצפה, עדיף מאשר שנופל כל החבילת סוכר וזה מתפוצץ