תשובה אחת
שמים קצת מים ביחס שווה לחינה
שהיא ניהית טיפה סמיכה כךמכינים חינה
שרלי 12