תשובה אחת
תלוי בגיל, והמשקל שלך, וגם בחוזק הכדורים.