תשובה אחת
יש לך סיכוי לקבל תפקיד שלא נמצא במנילה.
הכל תלוי במזל והאם יש חוסר אדם וצריך למלא את המכסה של אנשים לתפקיד.
תבקש ממיטב ואולי תקבל את התפקיד.
באותו הנושא: