9 תשובות
כי זה נחשב טמא
רק אצל דתיים זה ככה.
אנונימי
מבחינת הדת האישה טמאה ולכן אסור לה לבוא במגע עם הגבר.
כי היא תרביץ לו מרוב עצבים. וגם בדת כתוב ככה
מותר אבל הוא מסתכן במוות אלים במיוחד
לפי הדת היא נחשבת ל"טמאה" בזמן המחזור.
אבל בכללי זה סבבה.
מזה טמאה מה היא חזיר.
אנונימית קסומה
מה זה טמאה
אנונימית
היא נחשבת טמאה אבך מבחינתי שטויות לגמרי