תשובה אחת
קורלציה היא מתאם. אם שני משתנים תלויים זה בזה-אחד עולה והשני עולה או להפך-יש ביניהם קורלציה. יכול להיות מצב בו אחד עולה והשני יורד- כמו טיפול תרופתי המנמיך כאב ברמה מסויימת-יש מתאם בין התרופה לרמת הכאב.
קטרלציה קלינית-אני לא ממש יודע, מנחש שזה בתחום הרפואה.