תשובה אחת
לא יודעת מה זה אומר דביק
אבל את יכולה:
סיס
בסטי
בסטוש
(השם שלה) הכי טובה בעולם
(השם שלה) החייםשלי