תשובה אחת
כריס הוא סדיסט ואנה פשוט מבולבלת - זה מה שאני מבינה
אנונימית