תשובה אחת
כי בזכות שטח הפנים הגדול יש חילוף גזים יותר גדול מהיר ויעיל.