תשובה אחת
שואל השאלה:
באיזו דרך אני אהיה יותר מרוכז מחר במבחן?