3 תשובות
גם ים סוף
ימות*
יש שלושה, ים המלח, הים האדום והים התיכון
הכינרת נחשבת לימה, לא לים