15 תשובות
מגדלת ללא ספק
מי שמגדלת את הילדה
מי שמגדלת את הילדה, ברור.
מגדלת
מגדלת.
מבחינה ביולוגית - מי שיולדת את הילדה
מבחינתי - מי שמגדלת את הילדה
תלוי לפי מה את בודקת.
מבחינה ביולוגית, מי שילדה (או מי שהביצית שלה, אם נרחיק לכת)
ומבחינה רגשית, ברור שמי שמגדלת.
אין שאלה, מגדלת
מגדלת, קל
שואל השאלה:
יש לי 'אמא' שילדה אותי. אני לא אוהבת אותה והיא מתנהגת אליי בצורה נוראית.
לגיטימי שאני לא מחשיבה אותה בתור אמא למרות שאבא שלי אומר לי 'אבל היא ילדה אותך, תגידי תודה שהיא ילדה אותך ואת חייבת לקרוא לה אמא'?
אנונימית
זה גם וגם אמא גם יולדת וגם מגדלת כי מצד אחד
אם יולדת לא בטוח שהיא תגדל אותך אפשר לשלוח למשפחת אומנה
ומצד שני מגדלת לא אומרים פה גם יולדת אז זה כאילו היא מאמצת
אי אפשר להבין אם אני אומר רק מגדלת או רק יולדת כי זה לא מובן לכן זה גם וגם
אז גם וגם
אנונימית
מי שמגדלת
מבחינה ביולוגית זה מי שיולדת
אבל ברור שמי שמגדלת היא אמא
ביולוגית- מי שילדה
מוסרית- מי שגידלה
אבל תלוי למה האמא הזאת עזבה אותך ולא גידלה אותך
יכול להיות שבאמת היא לא יכלה והיו לה מלא סיבות שמנעו ממנה..
אנונימית