64 תשובות
עד שנעשה איתם שלום.
מקווה שיתפסו פה שכל, יעיפו את השלטון הזה ונעבור לשלטון דמוקרטי אמיתי ונפסיק את הדבר הנוראי הזה!
לא כבשנו כלום. ואי אם אתה לא מבין אז תסתום פשוט
איך בדיוק אנחנו לא דמוקרטיה? אשמח שתסביר לי איך אנחנו לא דמוקרטיה.
עד מתי מחבלים ידקרו וידקרו חפים מפשע? עד מדי יהיו פיגועים?
עד מתי יהיו מנהרות לתוך השטחים שלנו? עד מתי ישגרו רקטות לישראל?

ישראל היא לא "כיבוש" ישראל מגנה על עצמה מטרוריסטים.
עד שלא יהיו כל כך הרבה מהם שלא מכירים במדינה שלנו. די להתיפיף
שואל השאלה:
כבשתם עם ומה ציפיתם שיקרה? שהוא יקבל אתכם בזרועות פתוחות ויזרוק סוכריות כמו האוקראינים על הנאצים במלהע השנייה? ממש ממש לא. משחר ההיסטוריה עמים שהיו תחת כיבוש התנגדו אליו אף בדרכים אלימות, ובכל הפעמים האלה הכיבוש הסתיים. אי צדק ודיכוי לא יכולים להמשך לנצח. אם תסיימו את הכיבוש, הם יסיימו את הטרור ונקבל שלום בר-קיימא ויציבות במזרח התיכון.
אנונימי
אנחנו קורבן הנסיבות. אם לא היו קורים הרבה דברים שכבר אי אפשר למנוע, אנחנו לא היינו שולטים בהם. ישראל היא דמוקרטיה. אלו פשוט זמנים קשים, לנו, ולהם.

ורק לפרוטוקול, אף אחד לא רצה לכבוש אותם, הם רצו לכבוש אותנו, ועל הדרך הם הפסידו את מה שהיה שלהם. לא כבשנו אותם כי אנחנו חושבים שאנחנו "נאורים" יותר.
עד מתי שהם לא יהיו פה. חד משמעית. כי שלום לא יקרה ובואו נפסיק להכניס את עצמנו לאשליות.
אנחנו מדינה דמוקרטית לחלוטין ותבין כבר שעם ישראל לא כבש את המדינה הזאת ולא נעליים.
תפתח אינטרנט, תקרא ספרים ותלמד עובדות לפני שאתה בא ושואל שאלה כזאת.
זה פשוט מראה לי שאתה לא מבין על מה שאתה מדבר,
לא צריך להקשיב לדעות הפוליטיות של ההורים או החברים, לך תפתח דעות פוליטיות משל עצמך.
הזיקה המשפטית של העם היהודי לארץ ישראל כביתו הלאומי מהים התיכון עד נהר הירדן - נובעת מכוח זכותנו viagra pas cher ההיסטורית.

זכות היסטורית-חוקית זו הוכרה במכתב המנדט על פלשתינה שהוענק על ידי חבר הלאומים לבריטניה בשנת 1922, כדי שתקים בית לאומי יהודי בארץ ישראל. העם היהודי הוא היחידי שקיבל הבטחה והצהרה בינלאומית להקים את מדינתו בין הירדן לים.

לאחר 1948 ניסתה ירדן לספח את אזור יהודה ושומרון לשטחה אולם מדינות העולם לא הכירו בכך והסיפוח הירדני לא קיבל תוקף חוקי. סיפוח זה בוטל ממילא ביוזמת ירדן עם חתימת הסכמי השלום בין ישראל לירדן.

החלטה 242 של האום אינה מחייבת נסיגה ישראלית מכל השטחים ששוחררו בשנת 67, אלא רק מחלקם ולכן, החלטת ישראל לסגת משטחי חצי האי סיני ממצה החלטה זו!

ההסכמים עם אשף מ 1995- לא כללו ויתור על זכויות משפטיות של הצדדים. אמנם, ישראל לא סיפחה את יהודה ושומרון ) למעט מזרח ירושלים ומובלעת לטרון ( ובכך טרם מימשה את זכותה ההיסטורית והמשפטית לעשות זאת אך עובדה זו נובעת בעיקר משיקולים פוליטיים ומדיניים ולא מאילוץ משפטי.

~~המנדט להקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל~~

בשנת 1917 הצהיר שר החוץ הבריטי, ארתור גיימס בלפור, כי ממשלתו רואה בעין יפה את הקמתו של בית לאומי יהודי בארץ ישראל.

לאור הצהרת בלפור, בשנת 1922 החליט חבר הלאומים על מסירת הטריטוריה למשמרת בריטית במטרה להביא להגשמת ההצהרה שניתנה מטעם הממשלה הבריטית לטובת הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל.

הבריטים, אם כן, קיבלו חזקה על ארץ ישראל, כולל יהודה ושומרון ועבר הירדן, כמשמרת עבור ישראל. הסיבה למתן המנדט לבריטניה עי חבר העמים נכתבה במפורש במבוא לכתב המנדט: הקשר ההיסטורי של העם היהודי לפלשתינה ולהצדקת בנייתו מחדש את ביתו הלאומי בארץ זו.. מסמך זה הוא בעל משמעות מחייבת על פי החוק הבינלאומי.

ארצות הברית, שלא הייתה חלק מחבר הלאומים, התחייבה לתוכנו של המנדט באמנה שחתמה עם אנגליה ב1924-, בו נקבע מפורשות כי ארצות הברית נותנת הסכמתה לניהול פלשתינה על ידי הוד מעלתו הבריטי על פי המנדט שצוטט לעיל..

הקו הירוק קו הפסקת אש ולא קו גבול
סיומה של מלחמת השחרור יצר קו הפסקת אש אשר גובש בשנת 1949 במסגרת הסכמי רודוס שסיימו את המלחמה, ואשר שיקף את המצב הצבאי בשטח באותה עת.

השאיפה כי מפה זו תשמש בסיס להסדר קבע עתידי נדחתה על ידי מדינות ערב שדרשו כי הקו הירוק יוגדר כקו הפרדה בין הצדדים הלוחמים, ולא כקו המבטא בעלות או ריבונות על שטח כלשהו.

ניסוח הסכמי רודוס לא משאיר מקום לספק כי לקו הירוק לא ניתן כל מעמד חוקי: כן מכירים הצדדים כי שום תנאי מתנאי ההסכם הזה לא יחרוץ בשום פנים מראש את זכויותיו, תביעותיו ועמדותיו של כל אחד מהצדדים ביישובה הסופי של שאלת ארץ-ישראל בדרך שלום, באשר תנאי הסכם זה נקבעים מתוך שיקולים צבאיים בלבד.

לאחר מלחמת השחרור היו שטחי יהודה ושומרון תחת שלטון ירדני, ובמשך השנים הבאות ניסתה ירדן לספח את האזור לממלכה ההאשמית. אלא שלאור כתב המנדט, ולאור הסכמי רודוס, נחשב סיפוח זה כלא חוקי והוכר על ידי בריטניה ופקיסטן בלבד.
"תסיימו הם הכיבוש הם יסיימו עם הטרור"?
חחח בן כמה אתה אם אפשר לשאול?
אז בוא אני אלמד אותך משהו,
הטרור לא יסתיים עד שהם לא ימצצו לך את הדם מהצוואר.
תזכור את זה. מקווה שיבוא יום ותבין את המשפט שלי לעומק
המשך:

19 שנים מאוחר יותר, שינתה מלחמת ששת הימים את מפת האזור, ובעקבותיה, לראשונה, הושגה נוכחות ישראלית ברורה בכל שטחי ארץ ישראל המנדטורית.

מלחמת ששת הימים שהייתה מלחמת מגן הייתה מוצדקת מבחינה חוקית. עובדה זו בצירוף הזיקה החזקה של ישראל לשטחים אלו והעובדה שהם נכבשו עי ירדן ב1948- וזאת באופן לא חוקי, שוללות כולן את הטענה כי מדובר בכיבוש לא חוקי.


~~החלטה 242 - גבולות בני הגנה ונסיגה חלקית בלבד~~

עם סיומה של המלחמה התקבלה במועצת הביטחון של האום החלטה 242, הקוראת להפסקת אש ולהשכנת שלום בין הצדדים.

בהחלטה זו נקבע, בין השאר, כי: קיום עקרונות המגילה מחייב השכנת שלום צודק ובר-קיימא במזרח התיכון, שיושתת על... פינוי כוחות מזוינים ישראליים משטחים שנתפסו במסגרת הסכסוך האחרון... ביטול כל טענה או מצב של לוחמה, וכיבוד והכרה של הריבונות, השלֵמות הטריטוריאלית והעצמאות המדינית של כל מדינה ממדינות האזור, ושל זכותן לחיות בשלום בגבולות מוכרים ובטוחים, ללא איומים או מעשי אלימות.

ניסוחה המדוקדק של ההחלטה קובע כי ישראל מחויבת בנסיגה משטחים ולא מהשטחים - כלומר, רק מחלק מהשטחים שתפסה במלחמה, אך לא מכולם. ניסוח זה לא נעשה כלאחר יד. קדמו לו דיונים רבים במוסדות האום, שתוצאתם הייתה קביעה ברורה שיש לאפשר לישראל את שימור השליטה באותם שטחים הנצרכים לביטחונה.

זאת בניגוד לעמדתם של הסובייטים והערבים שביקשו להחיל עיקרון זה ביחס לכלל השטחים שנתפסו במלחמה ובכל הגזרות. כפי שהעיד ארתור גולדברג, שגריר ארהב באום באותה עת: החלטה 242 אינה דורשת במפורש שישראל תיסוג לקווים שהיו קיימים לפני פרוץ המלחמה. מדינות ערב הפצירו שנשתמש בלשון הזאת; ברית המועצות... הציעה זאת במועצת הביטחון, וגם יוגוסלוויה וכמה אומות אחרות בישיבה מיוחדת של העצרת הכללית. אבל לשון של נסיגה כזאת לא קיבלה את התמיכה שנדרשה ממועצת הביטחון או מהעצרת הכללית.


~~ישראל המדינה היחידה בעלת זכויות משפטיות ביוש~~

ארתור גולדברג שגריר ארצות הברית באום 1965-1968בשנת 1994 נחתם הסכם השלום עם ירדן, אך במקום שבמסגרתו תיטול ירדן את אחריותה לשטח, היא בחרה להשיל מעליה כל זכות לריבונות עליו.

כזכור, עד לשנת 48, כשסיפחה ירדן את השטח, מעולם לא תבעו הפלשתינים את השטח לעצמם, ושוב נותרה ישראל כגורם היחיד המחזיק בזכויות משפטיות על השטח.

שנה לאחר מכן, בשנת 1995, נחתם באוסלו הסכם הביניים בין ישראל לאשף, בו נקבע כי תוצאות ההסדר הסופי לא תושפענה מהאמור בהסכם זה, וכי הצדדים לא ייחשבו כמי שוויתרו על אף אחת מהזכויות או התביעות להן הם טוענים:

שום דבר בהסכם זה לא ישפיע או יפגע בתוצאות המשא ומתן על מעמד הקבע שינוהל בהתאם להצהרת העקרונות. אף לא אחד מהצדדים להסכם ייחשב, על סמך כניסתו להסכם זה, כאילו ויתר על אף אחת מזכויותיו, תביעותיו או עמדותיו הקיימות, או חזר בו מהן.

ניתן לסכם פרק זה בלשונו הקולעת של דאגלאס פייט תת שר ההגנה ומחשובי המשפטנים בארהב:

אם ליהודים אין עתה שום זכויות חוקיות מוכרות בתביעתם ליהודה ושומרון כחלק ממדינתם, כי אז אין להם זכויות כאלו בשום מקום בארץ ישראל, שהרי הזכויות הללו נובעות מאותו מקור: הקשר ההיסטורי של העם היהודי עם ארץ ישראל כפי שהוכר בכתב המנדט.
עד מתי נמשיך להשאיר בוגדים כמוך במדינה שלנו.
אנונימית
אחכ כבשנו בצד שהחליטו על חלוקה כל מדינו תערב לא הסכימו ורצו לסלק את היהודים מפה אז בצדק ואם נזחיר את השטחים האלה כל מדינה ישראל תהיה תחת ירי רקטות וכל מיני דברים עדף שלא תדבר אם אתה לא יודע.. הכיבוש נעשה בצדק ועדיף להם לחיות תחת כיבוש מהשאר לחיות תחת ממשלה פלסטינית אם מה שקור הבמדינות ערב אחרות
אנונימי
הכיבוש לא יפסיק בקרוב לצערי, עם ישראל חי ברובו בהזיות למעלה מיובל וכנראה שיתעשת רק כשיהיה מאוחר מדי.
עד שהם ימות
אנונימי
לא חי בהזיות את זה שחי בהזיות... עם ישראל חי! ואם אתה רוצה לעשות שלום אם אלהשרוצים להרוג אותך ישלך בעייה.. את חושב ששלום יפפתור את הבעיי אם נחזיר שטחים ממש לא ראינו מה קרה בהתנתקות עם עזה חשבו שזה יביא שלום יעשה טוב ובמקום זה קיבלנו טילים כבר אחד עשרה שנים שלא נפסקים אז תעשה טובה לא לדבר מי שלא יודע.. כי שלום לא יעזור הם ימשיכו עם ההסתה והפגיעה בחפים מפשע! שלא עשו ממש ממש כלום!
אנונימי
אז מה הפתרון שלך חביבי?
מצד אחד אפשר להגיד שאנחנו כובשים אותם אבל מצד שני עם אינו כובש בארצו אז אני לא יכול להגיד אם יש כיבוש או לא, מה שבטוח זה שאכזרי (כמו שטוען השמאל) הוא לא, אפילו חלש וכנוע מידי. הפתרון הכי הגיוני כרגע זה "לגרש" אותם מרצון כי למי שמתנגד למדינת ישראל אין מקום כאן אבל גם ליצור לנו מדינת אויב נוספת צמודה אלינו זה לא רעיון טוב בלשון המעטה.
אוקיי, כמה מדינות יש לערבים? 22.
כמה יש ליהודים? 1 וזו ישראל.

בנתיים נראה שהם מאוד נהנים בכיבוש הזה:
דמוקרטיה
בית ממוזג
טכנולוגיה מתקדמת
השכלה
שוויון זכויות לשני המינים
אלו דברים שלא מובנים מאליהם בשאר מדינות המזרח התיכון שנמצאות בשלטון מוסלמי.
אם החמאס היה שולט פה זאת סתם הייתה סוריה השניה.
אנונימית
כבשנו בכבוד את כל שטח ישראל ואת סיני (שהחזרנו אותה) לא קיבלנו שום מתנות
ואנחנו צריכים להעיף את כל הפלסטינים הכלבים האלה שמרביצים לחיילים שלנו!
כבר בהרצאה על מספר המדינות של הערבים התייאשתי, כאשר טענת שלפלסטינים - שחיים תחת ממשל צבאי - יש דמוקרטיה איבדתי תקווה סופית.

לא יודע למה ניסיתי בכלל לדבר עם מישהו כאן \:
לא היה ולא נברא עם פלשתיני -
שלום לא עושים עם מי שממשיך לפגוע בך בטענה שהוא נלחם בשביל הערכים שלו.

ולא עושים שלום וויתורים עם מישהו שמחפש איך לקחת ממך הכל.

זהיר מוחסיין ממנהיגי אש"ף שאמר ב 31 במרץ 77 לעתון ההולנדי trouw:
"אין עם פלשתיני ומדינה פלשתינית היא המצאה ערבית, אמצעי למאבק נגד מדינת ישראל. לאמיתו של דבר אין הבדל בין ירדני, פלשתיני, סורי או לבנוני, והיצירה "פלשתינים" נועדה לצרכים פוליטיים וטקטיים. הצבת עם פלשתיני כעם בפני עצמו נועדה לצרכים ערביים לאומיים, כדי להעמיד גורם נגד הציונות",
עוד מוסיף מוחסיין כי ירדן בשל היותה מדינה מסודרת עם גבולות ברורים אינה יכולה לתבוע את חיפה ויפו בעוד שהוא כפלשתיני יכול ללא ספק לדרוש את חיפה יפו באר שבע וירושלים. אולם, ברגע שנקבל את זכויותינו על כל פלשתין, לא נמתין רגע אחד ונתאחד מיד עם ירדן".
N/A
כמה בורים אפשר להיות?
חחח, אני לא צריכה לקבל טיל כדי לדעת את האמת!
אנונימי, כנראה אף פעם לא נכנסו לך לבית, בילגנו הכל והפכו לך את הבית עצרו אותך את אחים שלך או הורים שלך על כלום והשאירו לך פחדים
לומר שאי אפשר להיות דמוקרטיה כובשת זה מטומטם לא רק כי אין קשר בין אחד לשני אלה גם בגלל שהמדינה שהמציאה את הדמוקרטיה כבשה חצי עולם
אפילו יותר אירוני לכתוב את זה בחנוכה -,- חג שהעלילה שלו היא פאקינג המלחמה בין היהודים ל-כיבוש- היווני ^^

דברשני הכיבוש לא נאור אפשר להפסיק אותו ואפילו כדי אך אין אינטרס לימין להפסיק אותו כי אין כיבוש אין חמאס ומלחמות או יש מלחמה אחרי הכיבוש וזה נגמר בזה ואין יותר לימין במה לאיים ובלי הקייס של הביטחון הימין לא יכול לשכנע קהל בוחרים אם חוק הדגל או הומופוביה (-:
מצד שני בלי ימין יש מפלגות שמאל וממשלה שלמרצ יש בה כוח והכיוון הוא סוציאליסטי המדינה תושמד מהר מאוד
עד מתי יהיו שמאלנים קיצוניים מפגרים במדינה הזאת?
אנונימית
מה זה פלסטינים?
אין דבר כזה פשוט לפי מה שאני זוכר.
לכל מי שחושב שיש דבר כזה עם פלשתיני
או שיש לו איזושהי היסטוריה - סרטון של רבע שעה המתייחס נטו לעובדות.
מה באמת קיים ומה לא
מומלץ בהרבה חום ואהבה
N/A
אם הם לא היו תאווי בצע לא היינו כובשים שום דבר הם סירבו להכיר בעצם זה שיש פה מדינה יהודית והם פתחו עלינו מלחמה שישאו בתוצאות
מתיוונים? חח יאללה למה הפכתם אותו אלוהים
כל מי שאומר שהעם הפלסטיני לא קיים, אוש שמכל הסיבות שבעולם ארץ ישראל שייכת לעם היהודי, קיימת עובדה והיא שיש מיליוני ערבים בשטח השליטה שלנו והגיע הזמן לפתור את הבעיה הזאת על הצד הטוב ביותר לשני הצדדים, אי אפשר להמשיך עם כל ההרוגים והנרצחים גם מהצד שחנו וגם מהצד שלהם, אני לא אומר שזה אותו דבר מוות בפיגוע ומוות בפעולה צבאית של צה"ל, אבל כמה אפשר לעצום עיניים כי זה נוח לנו, הסופו של דבר הבועה תתפוצץ, כי כמו שזה נראה כרגע אנחנו בדרך למדינה עם רוב ערבי בעוד כמה עשרות שנים, ואז כבר יהיה מאוחר
אנונימי
לא כבשנו שום שטח. ארץ ישראל הייתה שלנו מלפני אלפי שנים- וזו עובדה- כולם מסכימים עם זה, יש הוכחות היסטוריים שעם ישראל היה חי פה לפני אלפי שנים ( לא רק התנ"ך).

חוץ מזה, אם אנחנו נוותר על השטח לאן נלך בדיוק? אין לנו עוד שטח אחר. אם הערבים יוותרו יש להם עוד חצי עולם ללכת אליו ולהתקבל בידיים ערביות פתוחות.
ולא, אי אפשר שתי מדינות. הבאנו להם את גוש קטיף ותראה מה קרה. תראה כמה פיגועים הם עושים- למה שניתן להם עוד שטחים? זה יחשב בעינהם כפרס. אם שכן שלך היה נותן כאפות לבן שלך עד שתביא לו חצי מהבית שלך היית נותן לו?

אתה לא חושב שהיה יותר הגיוני לערבים לנסות קודם לחיות 10 שנים בשקט בלי להלחם כל הזמן- ואז היה להם יותר סיכוי לקבל שטחים?

אם תאמר שלא כל הערבים עושים את זה. אז למה עד עכשיו אף ערבי לא יצא נגד חבריו הערבים וגינה את מעשי הטרור האלה? אם הם כל כך מתנגדים למה הם פשוט יושבים בשקט בזמן ששכנים שלהם עושים פיגועים? לא אכפת להם? האם הם באמת רוצים לחיות איתנו בשלום ואכפת להם אם אנחנו נפגעים או לא?
אנונימי
לומר שיש עם פלשתיני - ולהכיר בו ובקשר שלו לשטחי ישראל כשלא קיים דבר כזה פוגע בשלום.

הם לא מכירים בקשר של העם היהודי לשטחים הללו, למדינת ישראל או לירושלים.

הם מכירים בשלטון ערבי בו אסור יהיה ליהודים להתפלל בהר הבית או בכותל
וששטח מדינות פלשתין היא מנהר הירדן עד לים.

כאשר יהיה שלטון ישאלו מלא על כל השטחים האלו ולא חצי שלטון יהיה שלום - לרבעים יהיה מותר להתפלל איפה שבא להם וגם ליהודים.
N/A
אה כן? כשיפסיק ה"כיבוש" ייפסקו הפיגועים?
אז יש לי שאלה
מה הייתה הסיבה לפיגוע הירי במועדון הלילה באינסטנבול, טורקיה, שהביא למותם של 39 אנשים?
ולפיגוע ההתאבדות במנצ'סטר שהביא למותם של 22 בני אדם?
ולפיגוע הדריסה בברצלונה שהביא למותם של 14 אנשים?
ולפיגוע הדקירה בפינלנד שהביא למותם של שני אנשים?
לפיגוע הדריסה והדקירה בגשר לונדון? שדרך אגב במהלכו המחבלים צעקו "זה למען אללה"
לפיגוע הירי בצרפת, בשדרות שאנז אליזה שהביא למותו של שוטר?
ומה עם פיגוע התופת ברכבת התחתית של סנקט פטרבורג שהביא למותם של 15 איש?
כל הפיגועים האלו הם מהשנה האחרונה, והם טעימה מרשימה ארוכה מאוד של פיגועים. גם הם קרו בגלל הכיבוש?
יש לך פתרון אחר? למדינה הם סירבו כבר ב48 אני לא רואה פתרון נוסף שהם יסכימו לו חוץ מלשלוט עלינו
אז בבקשה תהנה משלטון פלסטיני מוסלמי ותתחיל להתפלל כל היום לאללה כי זה מה שיקרה אם משאלתך תתגשם
לא כבשנו כלום
קנינו את השטחים, ודברים בסגנון
אחרי ההסכם הערבים התעצבנו והתחילו מלחמה
לא כשייפסק הכיבוש, כשנגיע להסכם מסוים שבו הערבים יחיו לבד בשטח משלהם והיהודים יחיו לבד בשטח משלהם, לא תהיה אינטראקציה אז לא תהיה אפשרות לפיגועים.
אנונימי
הפתרון שלהם זה שאנחנו נהיה בים
מבחינת הערבים ה"ציונים" כובשים את כל ישראל
וכמו שאמרתי הם דורשים אל כל השטח מנהר הירדן עד הים... (קצת אירוני ומזכיר דרישות של עצים קדומים יותר)

אין שתי מדינות ואין שתי עמים.
יש עם אחד ויש פלשתינים שמשתמשים בפוליטיקה וטרור כדי לנסות לקחת את השטחים מהיהודים.
ובטח שאין כיבוש - אולי כיבוש ירדני בשטחי הראשות או כיבוש טרור של חמאס והראשות בעזה.
N/A
ואיזה שטח תתן להם חכמולוג?
נגיד תחצה את המדינה לשניים. תיצור עוד גבול עם מדינה ערבית. עוד איום. נהפוך למדינה עוד יותר קטנה. חלשה יותר. הם לא יסתפקו בזה. הם לא רוצים אותנו כאן. יהיה פה שיחזור של מלחמת העצמאות, כל צבאות ערב מול מדינה יהודית קטנה במטרה לחסל אותה, רק שהפעם לא בטוח שיהיה לנו מזל גדול
אז בואו נמשיך לחיות ככה ונשמע כל יום על יהודים שנרצחים, אם נמשיך לקדש את האדמה יותר מאת החיים זה יגיע לכולנו
אנונימי
אוי אוי אוי
אין בעולם עם אכזר כמונו
למדנו מטעויות, נתנו שטחים לא מעט פעמים ורואים שאין לך שום רקע בהיסטוריה
ולא מקדשים את האדמה;
אלא לא נכנעים לאלו שרוצים לעקור אותנו מכל מקום שאנחנו מגיעים אליו אם זה אירופה, מדינות ערב וכו.

אנחנו נלחמים על זה שיש לנו סופסוף זכויות ומדינה מוקמת משלנו - עם שלטון משלנו ויכולת להגן על עצמנו.
שכל זה לא היה (אירופה הנאצית, ספרד, והלניזם, פרס, ועוד ) מתו יותר...
N/A
עד שנעשה טרנספר ונעביר אותם לירדן. ואני לא גזענית. זאת המציאות זה או אנחנו או הם ואם לא נפרד מהם לא נשרוד פה
שלא היה לנו אדמה טבחו ב6 מיליון מאיתנו רק ב5 שנים אם תכליל את כל הפוגרומים זה הרבה יותר
כל השמאלנים קופצים ואומרים "בואו ניתן להם שטחים ועפסקו הפיגועים". שני דברים לומר:

1. שני הדברים לא קשורים אחד לשני. זה שניתן להם שטחים לא יימנע את עצם רצונם לפגוע בנו, את רצונם לשלוט בכל המדינה.
2. כל כך דוגלים להביא להם שטחים? קמו מהבית שלכם בתל אביב ותנו להם אותו. בואו ניתן להם את תל אביב. תארו לכם מוצאים צו שתוך שבוע מחייב אתכם ואת המשפחה שלכם לעזוב את הבתים שלכם וללכת לחיות לא משנה איפה. תדאגו לזה בעצמכם. תסכימו?
אהה פתאום זה נשמע לכם פחית נעים, אה? כי כשזה מדובר בעשרוץ אלפי אנשים אחרים שגרים בשומרון לדוגמא, פתאום לא אכפת לכם?
אנונימי
מתי שהם יחזרו לירדן סוריה ולבנון, מאיפה שהם הגיעו באמת. ביום שיהיה לפלסטינים היסטוריה מושרשת, אני אאמין שקיים עם כזה. ואתה מדבר על דמוקרטיה יא צבוע? דמוקרטיה זה לא לנסות להפיל ראש ממשלה מכהן דרך הפגנות, דרך תקשורת ודרך התבכיינות. אם באמת אתה רוצה דמוקרטיה שמתאימה לך תעבור ללבנון, נקודה.
שואל השאלה:
התגובות פה מאוד גזעניות ופאשיסטיות, ומדגימות יותר מכל עד כמה שהכיבוש משחית אותנו כחברה מבחינה מוסרית.
עם ששולט על עם אחר, מדכא אותו ומעביר אותו השפלה במחסומים לא יוכל להישאר מוסרי לאורך זמן והתוצאות של זה נראות פה בשאלה. האם באמת מישהו פה חשב שניתן לקיים דו- קיום ביחסים של כובש ונכבש? האם אף אחד פה לא שם לב לאפרטהייד המזעזע שישראל מנהלת בשטחים ושצבר תאוצה מאז בניית גדר ההפרדה? בעוד 40 50 שנה יזכרו בספרי ההיסטוריה את הbds כפי שזוכרים כיום את הanc, ובצדק. המלחמה בכיבוש חייבת להימשך עד שהצדק ינצח!
אנונימי
שואל השאלה- שב בשקט
אנונימית
באמת אני אומר לך, אני לא יודע מי ההזוי ששטף לך תמוח אבל תתחיל להתעורר, אלא אם אתה איזה תל אביבי מרמת ג שקוראים לו שאנן ואז הכל מובן. באהבה פאשסיט, גזעני, וכובש ג א ה.
שואל השאלה:
במקום לנהל דיון רציונלי אתם תוקפים אותי, חבל מאוד.
כנראה שחמישים שנות כיבוש הספיקו לחברה הישראלית בשביל לברוח משולחן הדיונים ולהשתמש באד הומינם בכל פעם ששומעים דעה שונה משלהם.
אנונימי
מקווה שתקבל שכל
אנונימית
אה כי לקחת חיי אדם זו דמוקרטיה
דיי נו
תגיב לזה בבקשה שואל השאלה - רצית דיון - תגיב לעניין בעובדות:

זהיר מוחסיין ממנהיגי אש"ף (כיום הראשות הפלשתינית)
שאמר ב 31 במרץ 77 לעתון ההולנדי trouw:
"אין עם פלשתיני ומדינה פלשתינית היא המצאה ערבית, אמצעי למאבק נגד מדינת ישראל. לאמיתו של דבר אין הבדל בין ירדני, פלשתיני, סורי או לבנוני, והיצירה "פלשתינים" נועדה לצרכים פוליטיים וטקטיים. הצבת עם פלשתיני כעם בפני עצמו נועדה לצרכים ערביים לאומיים, כדי להעמיד גורם נגד הציונות", עוד מוסיף מוחסיין כי ירדן בשל היותה מדינה מסודרת עם גבולות ברורים אינה יכולה לתבוע את חיפה ויפו בעוד שהוא כפלשתיני יכול ללא ספק לדרוש את חיפה יפו באר שבע וירושלים. אולם, ברגע שנקבל את זכויותינו על כל פלשתין, לא נמתין רגע אחד ונתאחד מיד עם ירדן".
N/A
תמשיך לדבר ככה עד שגם אותך הם ירצחו שיעשו שלום עם עצמם קודם
אני בהחלט תומך בדעות אחרות יקירי, אבל יש לך דעות של מחבל. כיבוש? bds? הצדקת פיגועים? אני בהחלט לא אצטער אם יקרה לך משהו בפיגוע הבא.
שואל השאלה:
זהיר מוחסיין לא מעניין אותי והוא בוודאי לא מייצג אובייקטיבי של העובדות. האם כיום הפלסטינים טוענים שהם עם? כן. האם הם באמת עם? בוודאי שכן. יש להם את הזכות להגדרה עצמית אפילו יותר מליהודים שהיו מפוזרים בכל העולם ולך תדע אם הם באמת קשורים איכשהו לממלכת יהודה. אם תבוא פתאום קבוצת אנשים לארץ ותטען שהיא מצאצאי העם היבוסי, האם ניתן להם את כברת הארץ של העם היבוסי מימי התנך?

בואו תגידו לי בבקשה, איזה סל של ערכים שאתם מחנכים אותו לילדכם מאפשר את טיפוחו של הילד האחד על חשבון הדרתו, השפלתו, גירושו וביזויו של הילד האחר באותו הבית? כך בדיוק המצב בארץ עם היהודים והפלסטינים. האם דרום אפריקה לא הייתה הכלכלה החזקה באפריקה באותם זמנים? האם לא היה לה פוטנציאל יצוא מרהיב לכל העולם?
אנונימי
שואל השאלה- שתיקה זה דבר יפה תנצל אותה
אנונימית
אתה יודע מה זה אפרטהייד? אתה זורק את המילה הזאת המון פעמים בלי להבין מה היא אומרת, בלי להבין כמה אתה טועה
אם זה כזה משכיל ובעל דעה, אני בטוחה שתשמח לקרוא עבודה שלי משנה שעברה על המושג אפרטהייד, ועל השאלה האם מדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד.
הוא לא מתכוון לערבים במדינת ישראל, אלא לערבים בשטחים שנתונים למשטר צבאי ישראלי
אנונימי
עם כל הכבוד זהיר מוחסיין היה יותר משמעותי ממחמוד עבאס יו"ר הראשות הפלשתינאית - ואם הוא לא מעניין אותך אז כנראה שאין לך שום ידע בנושא כי דגל פלשתין הוא דגל אש"ף
וזהיר היה ממקימי הארגון.

"האם כיום הפלסטינים טוענים שהם עם? כן."
אני טוען שכל העולם שייך לי ושאני אלוהים - תתן לי את הבית שלך?

"האם הם באמת עם? בוודאי שכן."

אין שום היסטוריה לעם המומצא הזה - ולכך יש עובדות בהצהרה של האום המגדירה מי הוא פלשתיני.
*כל אדם לא יהודי שחי שנתיים לפני המנדט הבריטי בשטחי ישראל הוא פלשתינאי*
גם אם הוא ירדני, מצרי, סורי לבנוני ומה לא.

"יש להם את הזכות להגדרה עצמית אפילו יותר מליהודים שהיו מפוזרים בכל העולם"

יהודים שהיו מפוזרים בכל העולם תמיד הגדירו עצמם יהודים ותמיד נרדפו על כך, ל"פלשתינים" לא רק שאין היסטוריה - הם הומצאו אחרי הקמת מדינת ישראל - כך שאין שום מקום להגדרה עצמית ובמיוחד לנוכח העובדה שהם שבטים ירדנים, סורים, מצרים וכל מיני שחפשו להתרחב.
וגם לנוכח זה שהם מוסלמים ולא שונים מכל מוסלמי אחר.

" אם תבוא פתאום קבוצת אנשים לארץ ותטען שהיא מצאצאי העם היבוסי, האם ניתן להם את כברת הארץ של העם היבוסי מימי התנך?"

יש היסטוריה שמתארת לאן כל עם ועם נע מתקופת התנ"ך ועד היום - וזו הסיבה שאני חוזר ואומר שאין עם פלשתיני.
לגבי יבוסים - הם עובדי אלילים נודדים שהתפרסו על לא מעט אדמות וגם כיום לא קיימים.

אין להם זיכה לאף אדמה להבדיל מהיהודים שמאמינים בקדושת המקום והאדמה חשובה מאוד להם."בואו תגידו לי בבקשה, איזה סל של ערכים שאתם מחנכים אותו לילדכם מאפשר את טיפוחו של הילד האחד על חשבון הדרתו, השפלתו, גירושו וביזויו של הילד האחר באותו הבית? "

אני ממש לא מחנך לשנאה - אני מכיר במקום של הנוצרים, המוסלמים והיהודים כאחד - ומי שפועל בדרכי טרור מבחינתי הוא פושע.
עם פושעים לא עושים שלום.

- *הפלשתינאים* כפי שאתה קורא להם מחנכים כי אין מקום ליהודים בישראל או בירושלים, מנהר הירדן עד לים ואתה תומך בזה.
אתה תומך בחינוך לאלימות ושנאה שלהם, וארגונים כמו bds ששולחים ערבים כמו הנשים שתקפו חיילים להצית מהומות ולצלם, והם לא בעד שלום.


אתה קורא למצב בישראל אפרטהייד אבל כנראה שאין לך ולא טיפה של מושג מה זה אפרטהייד:

- במדיניות האפרטהייד באפריקה אסור היה לשחור ללכת באותו צד בכביש עם לבן עור - ערבי ישראל חיים במדינה, נבחרים לכנסת, יש להם חופש ביטוי וכל חופש שיש ליהודי עד חופשי דת.
ואף נקראים מיעוט וזוכים ללא מעט הטבות ביחס ליהודים - רובם המוחלט משגשגים פה.

מה תגיב לזה?
ואלו שחיים בשטחים מושפעים משלטון לא צבאי - ומי שלא מודע לנושא שלא ימציא סיפורים - השלטון הוא של הראשות, הפיקוח הבטחוני הוא צבאי כי עוברים שם לא מעט אמל"ח - ויש יהודים שגרים באזור ורוצים להתפלל ביריחו, חברון (מקומות קדושים ליהודים אגב)
וצריך להגן עליהם כי אותם פלשתינאים לא מכירים בזכות שלהם להתפלל בבית כנסת יהודי עתיק.
N/A
אני אקצר ואומר - אתה מעודד פעילי טרור בכך שאתה תומך בשקר שלהם
אותם פעילי טרור עם מטרות שנאה וחינוך שנאה כלפי כל מי ששונה מהם.
ובאופן עצוב קורא להם נהורים - למרות שהם נלחמים בדרכי אלימות וסרבו לכל משא ומתן שהוצע להם

וקורא לאלו שמנסים לתת עולם שווה לכולם מטהרים אתניים, המחנכים לשנאה.

נראה לי שאתה זה שמסית לאלימות.
N/A
אני באמת לא מבין מאיפה הגיע המושג כיבוש לנושא הזה. החמאס הוא זה שכןבש את רצועת עזה . למדינת ישראל יש את הזכות המלאה כמו כול מדינה להגן על הגבולת שלה כולל פתיחה באש. היא לא שונה מכול מדינה אחרת.