5 תשובות
מסירים
-עזבי לא ראיתי שאין שתי מ
מייסר, מסייר
דמעות קללות תפילה טחונה.. חח לא חסר