10 תשובות
כן שירטטתי ובדקתי התשובה הסופית היא רק a=3 כי אז המרכז הוא ברביע הראשון (כשa=-3 המרכז הוא ברביע השני) אני לא לגמרי בטוחה איך להראות את זה אלגברית... יש נוסחא למרכז של מעגל?
אה פשוט בחמש ביב' יש גם אנליטית וביא' אין
לומדים משוואת מעגל בי' בחמש
כע בתחילת שנה אז מי זוכר. איך אתה מוכיח שזה לא a=-3?
רביע ראשון...
a=3 כי אומרים שמרכז המעגל הוא ברביע הראשון וa מסמן את רכיב x של מרכז המעגל.. כלומר רק ערכים חיוביים של x נמצאים ברביע הראשון או הרביעי, ורביע שני זה ערכים שליליים.
אתה יודע שיש נקודה כזו (x,y) שהשיעורים שלה x=0 y=0 כלומר אתה מציב את זה במשוואה יוצא לך a מסוים
אמרו פה שיצא מינוס ובאמת המינוס מתבטל. כי המרכז ברביע הראשון אז זה לא יכול להיות מינוס בx
אנונימית
זה חומר לשלוש יחידות^
יש את זה בשאלון 803
וזה שלוש
אני בכיתה יא' בחמש יחל ונראלי זה חומר של יב אבל אני אנסה בכל זאת-
את יודעת שהוא עובר בראשית הצירים כלומר ב (0,0) אז תציבי x=0 y=0 (הם יקיימו את המשוואה כי נתון שהמעגל עובר בהם) ותקבלי את a. בסוף המשוואה תקבלי a^2=9 כלומר התשובות יהיו a=3 או a=-3 (יכול להיות שאחד מהם מתבטל כי אומרים לך שמרכב המעגל ברביע הראשון אבל אני לא בטוחה)
3
אנונימי