13 תשובות
תמונה
המון
הון
שואל השאלה:
המון עבד
יש עוד שתי מילים בעלות 4 אותיות
יש משהו?

עריכה: חסרה עוד מילה אחת
אנונימית
מונה
תמנה
תמוה
שואל השאלה:
לא עובד.. יש עוד רעיונות?
אנונימית
מונה
תמנה (יעני היא תמנה?)
שואל השאלה:
מונה עובד תמנה לא
חזרה עוד מילה אחת
אנונימית
תונה?
נותה?
מותה
מנות
מתון
מנות
מותן
כאילו... החלק בגוף
שואל השאלה:
אמרתי לא נותן כי זה לא עובד
ומה שאמרת לא עובד...
אנונימית
שואל השאלה:
אוקיי מצאתי
זה תמון
אנונימית
מנתה