4 תשובות
חמישי חוזרים לבית ספר, רביעי עדיין חופש.
הבנתי שבחלק מהערים מתחילים בשישי