8 תשובות
הפציר
פירצה
פצירה
פיצה
ציפה
צפיר
הציפ
צירה
הריצ
פירה.
רשמנו באותו השנייה אז טעות שליd:'
פירצה
פיצה
רציף
פירה
צריף
צפיה
פיצה
line:445