תשובה אחת
מי לא לוקח אותך ברצינות? כי אם מדובר בזרים שלא יראו אותך שוב בחיים אין לך מה לדאוג מהם בכלל לדעתי.