תשובה אחת
שחרור גזים ופחמן דו חמצני של מערכת העיכול.
בדרך כלל גיהוק/גרפס נגרם ע"י שתיית משקאות מוגזים ובליעת פד"ח או אכילה ושתייה מהירה.