16 תשובות
שניה שינה
שינה
שניה
שואל השאלה:
ועם נ י ה פ
אנונימית
שואל השאלה:
משהו אחר?
אנונימית
שואל השאלה:
תודה
ועם האותיות ה צ פ י
אנונימית
צפיה יצפה פיצה
שואל השאלה:
אחר
אנונימית
יפצה
שואל השאלה:
חח תודה מילה 3 אותיות
עם ש ו ר מ
אנונימית
שינה
ישנה
ה שין
נישה
שמור, שומר, רושם
שנייה, שינה, שנה, שן, שה.
שמור, רושם, שומר, רשום, שומר, שרשר, רש