תשובה אחת
אני רק יכולה להגיד לך שאולי בסטיפס היתה הפרדה בין נוער למבוגרים וכיום האתר סטיפס מעורבב בנוער ומבוגרים את כל הגילאים אני רואה פה ללא הפרדה.