8 תשובות
צהל
Israe defence force
צהל קיצר
צה"ל (לא בטוחה)
Israel defense force
צבא הגנה לישראל
Israel Defense Forces
קיצור של צהל באנגלית
^ זה לא קיצור של צה"ל, זה צה"ל באנגלית.
צה"ל זה קיצור של צבא הגנה לישראל..