3 תשובות
הבנתי שירדו לה עד עכשיו כמעט 200,000
לא ירדו לה במאות אלפים.
היה לה 16M לפני ונשאר לה.
אני לא מבינה את מי שישראלי וממשיך לעקוב אחריה