6 תשובות
זה תלוי באישיות שלו
שואל השאלה:
מה זאת אומרת? הוא כותב גם הרבה יפה שלי/חיימי/חיים/נסיכה/מאמוש
אנונימית
אתם ידידים?
הוא בקטע שלך לפי מה שהוא כותב
שואל השאלה:
כן אנחנו ידידים
אנונימית
נשמע שהוא ממש מנסה לרמוז לך שיש לו קטע עליך...
את מרגישה אליו משהו?
אם כן תקחי צעד קדימה הוא בקטע שלך בהצלחה! :)