תשובה אחת
את צריכה להבין מה החישוב שהמחשב צריך לעשות כדי למצוא את המספר הדרוש.
במקרה שלנו אין סיבוכים במוניות - כל מונית יכולה לקחת עד 5 תלמידים, ממילא לא משנה כמה תלמידים יש לי - תמיד נחלק את מספר התלמידים ב-5, אם המספר שלם - זה מספר המוניות שנצטרך ואם יש שארית - נצטרך מונית נוספת.

את צריכה לזכור איך עושים, בשפה שאתם לומדים, חילוק עם שארית, חילוק ללא שארית וחילוק שנותן את השארית בלבד (בכל השפות יש להם פקודות נפרדות)

עכשיו עליך לכתוב תוכנית שמבקשת מהמשתמש להכניס מספר וקולטת אותו למשתנה.
משתנה שני יקבל את החלוקה של המשתנה הראשון ב-5 ללא שארית
עושים בדיקה - אם יש שארית בחילוק (שארית שונה מ-0) אזי מגדילים את המשתנה השני ב-1.
עכשיו עושים פלט של המשתנה השני שהוא מספר המוניות.
עודד פישר מומחה סטיפס