תשובה אחת
ידיד/ה שאין להם בני זוג
סתם לכו לטחון המבונגר בזמן שאחרים מתנשקים