2 תשובות
בכיתות ז-יב יש הפרדה
יש הפרדה בתיכון.
אצלנו בבית ספר לא הייתה